ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Online Class

Κατηγοριες

Σχολή Μηχανικών

Περιγραφη

Το ΜΠΣ σκοπό έχει να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις έτσι ώστε να αξιολογούν αλλα και να συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη στήριξη της βιωσιμότητας αυτών των πηγών, του τοπικού περιβάλλοντος αλλα και να παρέχουν λύσεις για την τρέχουσα ενεργειακή κρίση στον κόσμο. Ταυτόχρονα θα ενισχύσουν τις πιθανότητες τους για απασχόληση στον κλάδο της ενέργειας βοηθώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων παγκοσμίως μέσω της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Στόχοι του προγράμματος

  • Να εκπαιδεύσει επαγγελματίες υψηλής ποιότητας στον τομέα των ανανεώσιμων και βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών, που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα όπως Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Οικονομία, Επιστήμες Περιβάλλονντος κλπ.
  • Να συμβάλει στη ζήτηση της αγοράς εργασίας για επαγγελματίες υψηλού επιπέδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιωσιμότητάς τους.
  • Να βοηθήσει στην κατανόηση και εντοπισμό των διαφόρων πτυχών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσον αφορά το σχεδιασμό , τη διαχείριση , τη χρηματοδότηση και την Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Ανανεώσιμες πηγές οι οποίες ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών πόρων, όπως ηλιακή, θερμική, ηλεκτρική, αιολική, παλιρροϊκή , κυματική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική , βιομάζα και τεχνολογία αποβλήτων.
  • Να καταστήσει ικανούς τους αποφοίτους έτσι ώστε να εντοπίζουν, αναλύουν και επιλύουν τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Υπολογιστικές τεχνικές,Μοντελοποίηση συστήματος κλπ).
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ