ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Online Class

Κατηγοριες

Τμήμα Οικονομικών

Περιγραφη

Αντικείμενο και σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών είναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων στην αναγνώριση και διαχείριση κρίσεων. Ειδικότερα στόχο έχει να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιχειρηματικών κρίσεων και να τους προετοιμάσει κατάλληλα έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις ορθές στρατηγικές αντιμετώπισης.  
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος