ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Online Class

Περιγραφη

H απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη διοίκηση της υγειονομικών μονάδων που περιλαμβάνουν τη φυσική κλίση προς την ηγεσία, τις διαπροσωπικές δεξιότητες, τις αναλυτικές ικανότητες και την επιχειρηματική νοοτροπία. Η διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης προϋποθέτει τη διαδικασία οργάνωσης και συντονισμού των επιδόσεων μιας μονάδας υγειονομικής περίθαλψης. Ο διοικητής εποπτεύει τις επιχειρηματικές και διοικητικές πτυχές ενός ιδρύματος υγείας και είναι υπεύθυνος για το συνολικό σύστημα εσωτερικής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του κλινικού και μη κλινικού προσωπικού, των συνεργαζόμενων οργανισμών, των ασφαλιστικών εταιρειών, των κρατικών φορέων κλπ.  
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος