ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Online Class

Κατηγοριες

Τμήμα Οικονομικών

Περιγραφη

Ο στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές νέες δεξιότητες και επαρκείς γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τις διάφορες πλευρές και λειτουργίες της επιχείρησης, να αναπτύσσουν και να διαμορφώνουν επιτυχημένα προγράμματα στρατηγικού και λειτουργικού χαρακτήρα. Τo ΜΒΑ: • Καθιστά το φοιτητή και το μετέπειτα στέλεχος (ή τωρινό στέλεχος) ικανό να αναλάβει θέσεις αυξημένης αρμοδιότητας και ευθύνης • Συμβάλλει στην αυτοπεποίθησή του • Δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να καταστεί ένας γενικός μάνατζερ με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης στη διοικητική πυραμίδα της επιχείρησης
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος