ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)  12 μήνες

(+ 6 μηνες)

Ελληνική ή Ιταλική   60 ECTS

(+ 30 ECTS)

3.000 €

(+500 €)

ecampus University online εκπαίδευση
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  12 μήνες

(+ 6 μηνες)

Ελληνική ή Ιταλική   60 ECTS

(+ 30 ECTS)

3.000 €

(+500 €)

ecampus University online εκπαίδευση
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  12 μήνες

(+ 6 μηνες)

Ελληνική ή Ιταλική   60 ECTS

(+ 30 ECTS)

3.000 €

(+500 €)

ecampus University online εκπαίδευση
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 12 μήνες

(+ 6 μηνες)

Ελληνική ή Ιταλική   60 ECTS

(+ 30 ECTS)

3.000 €

(+500 €)

ecampus University online εκπαίδευση
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 12 μήνες

(+ 6 μηνες)

Ιταλική   60 ECTS

(+ 30 ECTS)

3.000 €

(+500 €)

ecampus University online εκπαίδευση
MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ
12 μήνες  Ιταλική   60 ECTS  3.000 € ecampus University online εκπαίδευση
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12 μήνες

(+ 6 μηνες)

 Ιταλική   60 ECTS

(+ 30 ECTS)

3.000 €

(+500 €)

ecampus University online εκπαίδευση
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 12 μήνες Ιταλική   60 ECTS  3.000 € ecampus University online εκπαίδευση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 12 μήνες

(+ 6 μηνες)

Ιταλική   60 ECTS

(+ 30 ECTS)

3.000 €

(+500 €)

ecampus University online εκπαίδευση
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
12 μήνες Ιταλική   60 ECTS  3.000 € ecampus University online εκπαίδευση
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 μήνες

(+ 6 μηνες)

Ιταλική   60 ECTS

(+ 30 ECTS)

3.000 €

(+500 €)

ecampus University online εκπαίδευση
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 μήνες Ιταλική   60 ECTS  3.000 € ecampus University online εκπαίδευση
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 12 μήνες Ιταλική   60 ECTS  3.000 € ecampus University online εκπαίδευση
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 12 μήνες Ιταλική   60 ECTS  3.000 € ecampus University online εκπαίδευση
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 12 μήνες

(+ 6 μηνες)

Ιταλική   60 ECTS

(+ 30 ECTS)

3.000 €

(+500 €)

ecampus University online εκπαίδευση
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 18 μήνες Ιταλική   90 ECTS 3.500 € ecampus University online εκπαίδευση
ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
12 μήνες Ιταλική   60 ECTS 3.000 € ecampus University online εκπαίδευση
FASHION COMMUNICATION MANAGEMENT  12 μήνες Αγγλική 60 ECTS 3.000 € ecampus University-Accademia del Lusso Δια ζώσης εκπαίδευση
FASHION COLLECTION MANAGEMENT   12 μήνες Αγγλική 60 ECTS 3.000 € ecampus University-Accademia del Lusso Δια ζώσης εκπαίδευση
NUOVA DIDATICA PER LE LINGUE: MULTIMEDIALE
FLIPED LEARNING E CLIL
12 μήνες

(+ 6 μηνες)

Ιταλική   60 ECTS

(+ 30 ECTS)

3.000 €

(+500 €)

ecampus University online εκπαίδευση
DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA COME
LINGUA SECONDA
12 μήνες Ιταλική   60 ECTS 800 € ecampus University online εκπαίδευση

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω κατάθεσης στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Όνομα δικαιούχου: Università Telematica eCampus

Τράπεζα:  BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE DI MARIANO COMENSE

Εκπτώσεις: 

  • 5% έκπτωση για κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
  • 5% έκπτωση για την ταυτόχρονη εγγραφή  των συγγενών πρώτου βαθμού.

 

Στοιχεία Λογαριασμού:

IBAN:  IT77 Q030 6951 5001 0000 0003 129

BIC / SWIFT CODE : BCITITMM