Σπούδασε σε Αναγνωρισμένο Ιταλικό Πανεπιστήμιο μένοντας στην Ελλάδα.

Master και Προπτυχιακά προγράμματα Online.

Αντιπρόσωποι για τον Ελλαδικό χώρο οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί:

Gallery


Alessandra Faotto

Alessandra Faotto

Alessandra Faotto, 30 anni. Laureata in sociologia presso l’università Cattolica…

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Job Placement :
Άμεση σύνδεση σας μεταξύ του  Πανεπιστημίου και των Επιχειρήσεων